คาสิโนออนไลน์

การพนันในประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลียถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒธรรม แม้ประชากรจำนวนมากจะเป็นพวกที่อพยพมาจากสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป และมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในโซนโอเชียเนียทำให้มีหลาย ๆ อย่างที่แตกต่างออกไปจากทางยุโรปและอเมริกา

 

ความแพร่หลายของการพนันอันเป็นที่นิยมในออสเตรเลียได้รับการอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่ไม่เหมือนใคร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพนันถูกมองว่าเป็นพลังในทางบวกซึ่งสะท้อนความเสมอภาคนิยมและความหวังของสังคมออสเตรเลีย

 

นโยบายการพนันในออสเตรเลียมีทิศทางที่เป็นเอกเทศเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายการพนันของประเทศอื่น ๆ เพราะมีเพียงสังคมตะวันตกไม่กี่แห่งเท่านั้นที่อนุญาตให้มีการเล่นได้มากเหมือนในออสเตรเลีย แตกต่างจากอังกฤษหรืออเมริกาที่เกรงว่าคนจะเล่นมากเกินไปและจะทำให้เสียระเบียบสังคม ทำให้รัฐบาลมีการควบคุมการพนันเกือบจะทุกรูปแบบเว็บคาสิโนสด

 

ในออสเตรเลียกลับมีความอดทนโดยถือว่าการพนันเป็นเรื่องของ “สัญชาตญาณ” และเป็นความโน้มเอียงโดยธรรมชาติของผู้ใช้แรงงาน ทัศนคติทางวัฒนธรรมแบบนี้ถือว่าเป็นการพนันเป็นสิทธิของประชาชนทุก ๆ คนซึ่งปรากฏให้เห็นในเอกสารราชการทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้า

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่ใคร่มีคนสังเกตนักก็คือการพนันเป็นเรื่องการเมืองโดยแท้ เหตุผลก็เพราะการพนันในออสเตรเลียจะมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันเป็นอย่างมาก การยอมรับการพนันว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบการเมืองและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เกิดการโต้แย้งอย่างรุนแรงและมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเนื้อหาของนโยบายการพนันในออสเตรเลีย

 

ดูเหมือนว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะรวบความรับผิดชอบในการปกป้องค่านิยมอื่น ๆ ของสังคมเอาไว้เสียเอง เช่น เรื่องสุขภาพการศึกษา และนันทนาการ การออกกฎหมายการพนันและการบริหารจัดการ คำกล่าวอ้างของรัฐที่อนุญาตให้มีการพนันอย่างถูกกฎหมายและในระดับที่กว้างขวางไม่ได้มีความขัดแย้งกับทัศนคติด้านศีลธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นมากนัก และรัฐบาลแสดงความเป็นห่วงใยต่อปัญหาสังคมโดยการเน้นนโยบายด้านสังคมควบคู่กันไปด้วยในขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายการพนันโดยให้อิสระมากผิดปกติ ซึ่งหมายถึงว่าผลประโยชน์จากรายได้การพนันก็ต้องมีมากตามไปด้วยนั้น

 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลออสเตรเลียก็ให้ความสำคัญกับความยุ่งเหยิงทางสังคมที่เกิดจากการพนันที่ผิดกฎหมาย การป้องกันการเอารัดเอาเปรียบโดยอาชญากร และการใช้รายได้จากการพนันเพื่อเป็นสวัสดิการสังคม ข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ การวิเคราะห์การพนันในออสเตรเลียโดยทั่วไปซึ่งมักยกย่องและสนับสนุนการพนันว่าเป็น “สิ่งบันเทิงประจำชาติ” พยายามหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างการพนันกับกลุ่มเศรษฐกิจที่มีอำนาจ สถาบันทางการเมือง และคุณลักษณะของระบบทุนนิยมของสังคมออสเตรเลีย

 

จากการวิจัยล่าสุดพบว่าประชาชนชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นเป็นนักพนันที่แย่ที่สุดในโลก โดยลงเงินพนันเป็นจำนวนมากกว่านักพนันคนอื่นๆจากประเทศอื่นๆ

 

จากการค้นคว้าการพนันทางอินเตอร์เน็ตในประเทศแคนาดา ซึ่งทาง นสพ Sunday Telegraph หามาได้นั้นพบว่าในแต่ละเดือนนั้นชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ใช้เงินไปกว่า 435 เหรียญในเกมส์การพนันซึ่งสามารถนำบัตรเครดิตนั้นมาใช้ได้

 

 

นอกจากนี้การศึกษาและวิจัยยังพบอีกว่าผู้ที่ติดการพนันทางอินเตอร์เน็ตมีปัญหามากกว่าผู้ที่เล่นการพนันทั่วไปถึง 4 เท่า